وبلاگ

  • Post author:
  • Post last modified:29 شهریور 1401

اطلاعات کلی درباره فلز طلا طلا يك عنصر فلزي با ساختار کوبیک بوده كه از اول طلايي رنگ بوده ولي هنگام بريده شدن سياه و يا بنفش مي شود. طلا…

ادامه خواندنوبلاگ

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد