انواع تراش برلیان

تمام انواع دیگر برلیان را از لحاظ شکل ظاهر به غیر از شکل گرد آن را با نام فنسی شیپ (fancy shape) می نامند،هر شکل دارای مشخصات فردی مختص به خود میباشد ، میتوانید با کلیک کردن روی شکل مورد نظر خود مشخصات آن را ببنید تراش پرنس خواندن مقاله زیر را به شما پیشنهاد [...]